Page 1 of 1
Track Recording Ref# Media File Session
1 B 'fhearr liom fhin gum beireadh an te'ile T3380R01
Daliburgh II 6/51
Genre:
Artists: [MacAulay, Mary][MacCormick, Father John][MacDonald, Archie][MacDonald, Mrs. Archie][MacInnes, John][MacLean, Dr.][MacLean, Rena][MacLennan, Neil][MacLeod, John][MacPhee, Ronald][Nicholson, Kate]
2 Geala bhodaich 's a' Bheinn-Duibh T3380R02
Daliburgh II 6/51
Genre:
Artists: [MacAulay, Mary][MacCormick, Father John][MacDonald, Archie][MacDonald, Mrs. Archie][MacInnes, John][MacLean, Dr.][MacLean, Rena][MacLennan, Neil][MacLeod, John][MacPhee, Ronald][Nicholson, Kate]
3 Thoir a nall Ailean ugam (Bring Over Alan) T3380R03
Daliburgh II 6/51
Genre:
Artists: [MacInnes, John][MacLeod, John]
4 Hi ri hoireann o (fragment) T3380R04
Daliburgh II 6/51
Genre: [waulking song][work song]
Artists: [MacAulay, Mary][MacCormick, Father John][MacDonald, Archie][MacDonald, Mrs. Archie][MacInnes, John][MacLean, Dr.][MacLean, Rena][MacLennan, Neil][MacLeod, John][MacPhee, Ronald][Nicholson, Kate]
5 Hi ri hoireann o T3380R05
Daliburgh II 6/51
Genre: [waulking song][work song]
Artists: [MacAulay, Mary][MacCormick, Father John][MacDonald, Archie][MacDonald, Mrs. Archie][MacInnes, John][MacLean, Dr.][MacLean, Rena][MacLennan, Neil][MacLeod, John][MacPhee, Ronald][Nicholson, Kate]
6 'S tha chuile te dhe m' stocainnean T3380R06
Daliburgh II 6/51
Genre:
Artists: [MacAulay, Mary][MacCormick, Father John][MacDonald, Archie][MacDonald, Mrs. Archie][MacInnes, John][MacLean, Dr.][MacLean, Rena][MacLennan, Neil][MacLeod, John][MacPhee, Ronald][Nicholson, Kate]
7 'S muladach mi 's mi air m' aineoil (Mournful Am I) T3380R07
Daliburgh II 6/51
Genre: [love song][waulking song][work song]
Artists: [MacAulay, Mary][MacCormick, Father John][MacDonald, Archie][MacDonald, Mrs. Archie][MacInnes, John][MacLean, Dr.][MacLean, Rena][MacLennan, Neil][MacLeod, John][MacPhee, Ronald][Nicholson, Kate]
8 Mhairi Laghach (Winsome Mary) T3380R08
Daliburgh II 6/51
Genre: [love song]
Artists: [MacAulay, Mary][MacCormick, Father John][MacDonald, Archie][MacDonald, Mrs. Archie][MacInnes, John][MacLean, Dr.][MacLean, Rena][MacLennan, Neil][MacLeod, John][MacPhee, Ronald][Nicholson, Kate]
9 Interview with Neil MacLennan about Mhairi Laghach (Winsome Mary) T3380R09
Daliburgh II 6/51
Genre: [interview]
Artists: [Lomax, Alan][MacLennan, Neil]
10 Tha m' inntinn trom fo luasgan (Leaving Lewis) T3380R10
Daliburgh II 6/51
Genre: [song of parting]
Artists: [MacAulay, Mary]
11 Ho ro nach robh mi air tir T3380R11
Daliburgh II 6/51
Genre:
Artists: [MacAulay, Mary][MacCormick, Father John][MacDonald, Archie][MacDonald, Mrs. Archie][MacInnes, John][MacLean, Dr.][MacLean, Rena][MacLennan, Neil][MacLeod, John][MacPhee, Ronald][Nicholson, Kate]
12 Fear a' phige, fear a' phige T3380R12
Daliburgh II 6/51
Genre:
Artists: [MacAulay, Mary][MacCormick, Father John][MacDonald, Archie][MacDonald, Mrs. Archie][MacInnes, John][MacLean, Dr.][MacLean, Rena][MacLennan, Neil][MacLeod, John][MacPhee, Ronald][Nicholson, Kate]
Page 1 of 1

 

 

© Association for Cultural Equity | Contact | Rights