Page 1 of 1
Recording Ref# Media File Session
Apirilian gaua da labur T772R05
Erratzu 1/53
Genre: [love song]
Artists: [Fagoaga, José]
Apirilian gaua da labur T772R09
Erratzu 1/53
Genre: [love song]
Artists: [Fagoaga, José][Fagoaga, Maria]
Bart arratsian buruan gora T772R07
Erratzu 1/53
Genre: [love song]
Artists: [Fagoaga, José]
Bersobida T772R08
Erratzu 1/53
Genre:
Artists: [Fagoaga, José]
Botoilan ez dek ardorik (I) T772R04
Erratzu 1/53
Genre: [drinking song]
Artists: [Fagoaga, José]
Botoilan ez dek ardorik (II) T772R06
Erratzu 1/53
Genre: [drinking song]
Artists: [Fagoaga, José]
Xo, xo Mariaño T773R01
Erratzu 1/53
Genre: [comic song][drinking song]
Artists: [Fagoaga, José][Fagoaga, Maria]
Page 1 of 1

 

 

© Association for Cultural Equity | Contact | Rights