Page 1 of 1
Track Recording Ref# Media File Session
1 Cant Valencià (Somos pobres labradores) (II) T619R01
Tavernes de la Valldigna 8/52
Genre: [cant Valencià][cant Valencià d'estil]
Artists: [Escrihuela, Antonio]
2 Talk/ambience T619R02
Tavernes de la Valldigna 8/52
Genre:
Artists: [Unidentified]
3 Tonada de arar Pena I alegría (false start) T619R03
Tavernes de la Valldigna 8/52
Genre:
Artists: [Escrihuela, Antonio]
4 Cant valencià Desde Aquí T619R04
Tavernes de la Valldigna 8/52
Genre: [cant Valencià][cant Valencià d'estil]
Artists: [Unidentified][Vercher, Dolores]
5 L'U i el Dotze Mare la Meua Mare (fragment) T619R05
Tavernes de la Valldigna 8/52
Genre: [l'u i el dotze][lyric song]
Artists: [Escrihuela, Antonio][Escrihuela, Salvador Armengot][Unidentified]
6 Tonadas de arar (A la vora del riu, mare) T619R06
Tavernes de la Valldigna 8/52
Genre: [threshing song][work song]
Artists: [Escrihuela, Antonio]
Page 1 of 1

 

 

© Association for Cultural Equity | Contact | Rights