Page 1 of 1
Track Recording Ref# Media File Session
1 En acabar de segar T608R01
Sóller 7/52
Genre: [cançó de segar][reaping song][work song]
Artists: [Mateu, Catalina]
2 Sa nineta té soneta T608R02
Sóller 7/52
Genre: [cançó de bressol][vou-veri-vou]
Artists: [Mateu, Catalina]
3 Ses ninetes quan són petitetes T608R03
Sóller 7/52
Genre: [recreational song]
Artists: [Mateu, Catalina]
4 Jo estava que m?abrasava (false start) T608R04
Sóller 7/52
Genre:
Artists: [Mateu, Catalina]
5 Jo estava que m?abrasava T608R05
Sóller 7/52
Genre: [love song]
Artists: [Mateu, Catalina]
6 Cos de nina tomba T608R06
Sóller 7/52
Genre: [love song]
Artists: [Mateu, Catalina]
7 En acabar de segar T608R07
Sóller 7/52
Genre: [cançó de segar][reaping song][work song]
Artists: [Mateu, Catalina]
8 L?any quaranta vaig segar devora una jovençana (false start) T608R08
Sóller 7/52
Genre: [reaping song][work song]
Artists: [Marroig, Rosa]
9 L?any quaranta vaig segar devora una jovençana T608R09
Sóller 7/52
Genre: [cançó de segar][reaping song][work song]
Artists: [Marroig, Rosa]
10 Talk/ambience T608R10
Sóller 7/52
Genre: [spoken]
Artists:
11 En acabar de segar T608R11
Sóller 7/52
Genre: [cançó de segar][reaping song][work song]
Artists: [Mateu, Catalina]
12 Companyers segau arreu T608R12
Sóller 7/52
Genre: [reaping song][work song]
Artists:
13 Cantau cantau ramellet T608R13
Sóller 7/52
Genre: [cançó de segar][reaping song][work song]
Artists: [Marroig, Rosa]
14 Al?lotes colliu arreu T608R14
Sóller 7/52
Genre: [work song]
Artists: [Mateu, Catalina]
15 Al?lotes colliu arreu (continued) T608R15
Sóller 7/52
Genre: [cançó de segar][reaping song][work song]
Artists: [Mateu, Catalina]
16 Na Rotja no és mala mula T608R16
Sóller 7/52
Genre: [cançó de segar][reaping song][work song]
Artists: [Mateu, Joan]
17 Segadors segau baixet T608R17
Sóller 7/52
Genre: [cançó de segar][reaping song][work song]
Artists: [Bernat, Rosa]
18 Sa tonada des munyir T608R18
Sóller 7/52
Genre: [milking song][tonada des munyir][work song]
Artists: [Bernat, Rosa]
Page 1 of 1

 

 

© Association for Cultural Equity | Contact | Rights