Page 1 of 1
Recording Ref# Media File Session
Asiéntati aquí al altu T719R06
Belmonte de Miranda 11/52
Genre: [vaqueirada]
Artists: [Riesgo, Argimiro]
Santa Chucía bendita (Lucía) T719R10
Belmonte de Miranda 11/52
Genre: [religious song][vaqueiro song]
Artists: [Riesgo, Argimiro][Riesgo, Honorina]
Vaqueirina de Xunqueira T719R05
Belmonte de Miranda 11/52
Genre: [vaqueiro song][work song]
Artists: [Riesgo, Argimiro]
Vaqueirina, vaqueirina T719R07
Belmonte de Miranda 11/52
Genre: [dance tune][vaqueiro song]
Artists: [Riesgo, Argimiro]
Page 1 of 1

 

 

© Association for Cultural Equity | Contact | Rights