Page 1 of 1
Seq# Recording Ref# Media File Session
1 Jota vaqueira T719R01
Belmonte de Miranda 11/52
Genre: [jota][jota vaqueira][vaqueirada]
Artists: [Vigil, Eustaquio]
2 Tu que sos de La Peral T719R02
Belmonte de Miranda 11/52
Genre: [minstrel song][ronda ][vaqueiro song]
Artists: [Unidentified][Vigil, Eustaquio]
3 Bailalo, menodito T719R03
Belmonte de Miranda 11/52
Genre: [jota vaqueira][vaqueiro song]
Artists: [Riesgo, Honorina][Unidentified]
4 Don Antonio está malo T719R04
Belmonte de Miranda 11/52
Genre: [baile del careado][vaqueiro song]
Artists: [Riesgo, Honorina][Unidentified]
5 Vaqueirina de Xunqueira T719R05
Belmonte de Miranda 11/52
Genre: [vaqueiro song][work song]
Artists: [Riesgo, Argimiro]
6 Asiéntati aquí al altu T719R06
Belmonte de Miranda 11/52
Genre: [vaqueirada]
Artists: [Riesgo, Argimiro]
7 Vaqueirina, vaqueirina T719R07
Belmonte de Miranda 11/52
Genre: [dance tune][vaqueiro song]
Artists: [Riesgo, Argimiro]
8 Salta la Geringosa T719R08
Belmonte de Miranda 11/52
Genre: [dance tune][vaqueiro song]
Artists: [Riesgo, Honorina][Unidentified]
9 Mándanme cantar la jota T719R09
Belmonte de Miranda 11/52
Genre: [dance tune][jota vaqueira][vaqueiro song]
Artists: [Riesgo, Honorina][Unidentified]
10 Santa Chucía bendita (Lucía) T719R10
Belmonte de Miranda 11/52
Genre: [religious song][vaqueiro song]
Artists: [Riesgo, Argimiro][Riesgo, Honorina]
11 Announcement of artist names T719R11
Belmonte de Miranda 11/52
Genre: [spoken]
Artists: [Unidentified]
Page 1 of 1

 

 

© Association for Cultural Equity | Contact | Rights